Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

Het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Trainingdraagt fundamenteel bij tot een veilig Limburg en creëert een belangrijke toegevoegde waarde door expertise uit het werkveld toegankelijk te maken, samen te werken met zorgvuldig gekozen partners en door zich te specialiseren in diverse domeinen. Daarmee verhoogt het PLOT de slagkracht van de Limburgse partners in openbare veiligheid.

PLOT legt zich toe op opleiding, training en bekwaamheid. Het onderscheidt zich door zijn beroepsgerichte en persoonlijke aanpak. Om structureel klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst, bouwt PLOT zijn veiligheidscampus in Genk stapsgewijs uit.

Momenteel is het PLOT op zoek naar een coördinator Onderwijsondersteuning voor het mee uitwerken, uitvoeren en opvolgen van het pedagogische en didactische beleid in het PLOT voor de Brandweerschool.


Over de functie
 • Je ontwikkelt en evalueert het onderwijsbeleid in de School Dringende Hulpverlening binnen de krijtlijnen van het pedagogische beleid in het PLOT.
 • Je levert input aan je leidinggevende met betrekking tot de globale onderwijsvisie van het PLOT.
 • Je coördineert interne werkvergaderingen en werkgroepen met pedagogisch raakvlak en overlegmomenten met beleidsorganen op pedagogisch vlak (zoals het pedagogisch comité).
 • Je participeert aan initiatieven en vergaderingen van het Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid (KCCE) en FOD Volksgezondheid die betrekking hebben op het onderwijsbeleid van de School Dringende Hulpverlening.
 • Je volgt de recente ontwikkelingen op die moeten leiden tot onderwijsinnovatie in de School Dringende Hulpverlening. Je zoekt naar mogelijke toepassingen in de School Dringende Hulpverlening. Je deelt je inzichten met de andere departementen.
 • Je werkt mee aan projecten met onderwijskundige raakvlakken, zoals de ontwikkeling en implementatie van een elektronische leeromgeving van het PLOT of het implementeren van afstandsonderwijs.
 • Je werkt mee aan de inhoudelijke en praktische organisatie van docentenvergaderingen op periodieke basis.
 • Je zorgt voor de vertaling van de algemene PLOT-visie inzake blended leren naar de School Dringende Hulpverlening en zorgt voor de coördinatie van de implementatie ervan.
 • Je vormt een burgfunctie tussen de IT-dienst van het PLOT en de School Dringende Hulpverlening inzake uitbreiding en keuzes voor de implementatie van instrumenten voor blended leren.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.


Je profiel
 • Je beschikt over een masterdiploma
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • een pedagogische achtergrond of minimaal inzicht in de relevante theorieën en ontwikkelingen op het vlak van de pedagogiek en de didactiek
  • grondige kennis van kwaliteits- en evaluatiesystemen gangbaar in de Europese hoger onderwijsruimte en de toepassing ervan in de eigen organisatie
  • Kennis van de ICT toepassingen nodig voor de functie (Word, Excel, PowerPoint, tools Blended Learning,…)
  • affiniteit met een overheidscontext of veiligheidsdiensten
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving:
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.


Ons aanbod
 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.714,32 en maximum 6.153,70 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.

 
 

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef
 • een mondelinge proef.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve:
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

 


Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk maandag 19 februari 2024 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Rita Bogaerts, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 36. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond uiterlijk mei 2024.


Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Jacky Vastmans, directeur PLOT, jacky.vastmans@plotlimburg.be .

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 3!.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.

Ervaring
Vast (onbepaalde duur)
Type
Voltijds
Online tot:
maart 7, 2024
Provincie
Limburg
Impuls communicatie
Profiel bekijken