DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ZELE

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ZELE
STATUTAIR – VOLTIJDS – WERFRESERVE VAN TWEE JAAR – SCHAAL 879


De Gemeentelijke basisschool van Zele is op zoek naar een nieuwe directeur vanaf 1 september 2023.

Functieprofiel:

De uitdaging!

Onze gemeentelijke basisschool is op vandaag volop in beweging. Om de dagelijkse werking van de school in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een enthousiaste en geëngageerde directeur. Bovenop de klassieke schoolleiding, krijg je de uitdaging van de realisatie van een nieuwbouw voor de kleuters en het eerste leerjaar er meteen bij! Daarnaast zijn we een gemeentelijke school waar iedereen welkom is. Onze school kent een grote diversiteit met uitdagingen en kansen! Ook op vlak van nieuwe stappen in de organisatie van kwalitatief en toekomstgericht onderwijs. Heel wat mooie kansen dus om je in vast te bijten! 

De hele schoolwerking op een A4 in kaart brengen is wat moeilijk. Toch geven we hierbij graag een kort overzicht van jouw opdracht:

Als directeur sta je in voor een professionele organisatie van de volledige werking van de school. Je doet dit samen met een team van ruim 50 personeelsleden. Samen begeleiden jullie meer dan 400 kinderen in hun ontwikkeling van peuter tot tiener.

Concreet betekent dit:

 • De uitwerking van een kwalitatief en toekomstgericht onderwijsbeleid in een snel ontwikkelende samenleving en een multiculturele context;
 • Als people-manager geef je leiding aan het schoolteam op zodanige wijze dat een positieve, veilige en gezonde school-, leer- en werkomgeving gegarandeerd worden;
 • Je communiceert en werkt goed samen met alle belanghebbenden van de school;
 • Je staat in voor de financiële en administratieve opvolging van de schoolwerking.

Verwacht:

Wie zoeken wij?

Vooreerst bruis je van de goesting en engagement om je voor de school, de leerlingen en de leerkrachten in een nieuwe uitdaging vast te bijten.

We verwachten dat je minstens voeling hebt met de onderwijskundige context zodat je weet en begrijpt wat belangrijk is bij het uitwerken van een pedagogisch-didactisch beleid. Kijk voor de minimale vereisten zeker naar de aanwervingsvoorwaarden.

Je bent iemand die in staat is uit te zoomen en vanuit een breder perspectief, toekomstgericht en met oog voor kwaliteit een visie uit te tekenen die voldoende draagvlak vindt binnen het schoolteam om samen verder uit te werken in een gedragen pedagogisch project en schoolwerkplan. Je kan hierbij het schoolteam enthousiasmeren en motiveren, maar ook met voldoende daadkracht beslissingen nemen en uitvoeren.

Daarnaast vind je het bijzonder belangrijk om respectvol en transparant te communiceren naar alle relevante stakeholders. Je kan je daarbij net zo makkelijk verplaatsen in de denkwereld van een kind, als meepraten op niveau van directie en vakorganisaties.

Je hebt oog voor het relationele en zorgt door jouw stijl en aanpak voor stevige samenwerkingsverbanden binnen de school, als buiten de school en met externe stakeholders. Aanwezigheid, zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en betrokkenheid zie je dan ook als evidente eigenschappen voor een directeur.

Aanwervingsvoorwaarden waar we niet omheen kunnen:

 • Je hebt ten minste een bachelor diploma en bent in het bezit van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs;
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante professionele ervaring in een pedagogische of leidinggevende functie binnen het onderwijs; OF Je hebt minstens 5 jaar relevante professionele ervaring in een leidinggevende functie, en minstens 2 jaar binnen een onderwijskundige en/of didactische setting; Om te kunnen oordelen of jouw ervaring voldoet, is het belangrijk dat je dit bij inschrijving grondig toelicht en motiveert.
 • Voldoen aan de minimale aanwervingsvoorwaarden uit het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en uit het BVR RPR van 7 december 2007;
 • Slagen voor een selectieprocedure

Aanbod:

Wat bieden wij jou?

 • Een school waar met een gedreven en dynamisch schoolteam en groeiende ouderbetrokkenheid samen school gemaakt wordt;
 • Werken in een school met heel wat fijne en positieve uitdagingen en kansen;
 • De kans om je talenten verder te ontwikkelen dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten;
 • Een sterk samenwerkingsverband met het schoolbestuur en gemeentelijke diensten;
 • De opportuniteit om mee te werken aan ‘Project Z’ waar jij als directeur ook een belangrijke partner en schakel bent binnen ons lokaal bestuur;
 • Statutaire benoeming na gunstige evaluatie in de proeftijd;
 • Een voltijdse functie, vanaf 1 september 2023;
 • Bruto geïndexeerd maandsalaris tussen € 4.355,070 – €6.873,92 (schaal 879);
 • Extralegale voordelen (fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering).

Ben jij onze geknipte kandidaat?

Solliciteer dan snel via het online invulformulier uiterlijk tem 22 maart 2023. Bij inschrijving zal je gevraagd worden om de volgende documenten mee te sturen:

 • Jouw CV
 • Motivatiebrief
 • Kopie van je diploma
 • Bewijs pedagogische bekwaamheid
 • Uittreksel uit het strafregister (model 2 – max 1 maand oud)

Wanneer je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, zal je worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure die er als volgt uit ziet (timing onder voorbehoud):

 • Een eliminerende thuisopdracht (eind maart – begin april)
 • Een adviserend assessment center (laatste week april)
 • Een eliminerend mondeling gedeelte (eerste week mei)

Voor vragen over deze selectieprocedure kan je contact opnemen via solliciteren@zele.be.