Pedagogisch begeleider secundair onderwijs (via detachering)

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG zoekt, met het oog op onmiddellijke indiensttreding en het aanleggen van een kandidatenpool, pedagogisch begeleiders secundair onderwijs.
Solliciteer uiterlijk op zondag 1 oktober 2023.

Jouw profiel
Wij zoeken pedagogisch begeleiders die scholen ondersteunen, door het bieden van pedagogische begeleiding en/of het geven van navorming. Wij zijn op zoek naar collega’s die enerzijds breed inzetbaar zijn en anderzijds vanuit een specifieke expertise kunnen bijdragen aan onze opdracht.

De kandidaten kunnen vanuit één of meerdere perspectieven ervaring hebben:
• vanuit het gewoon of het buitengewoon onderwijs;
• als leerkracht, zorgleraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, technisch adviseur (coördinator), ondersteuner, ICT-coördinator, beleidsondersteuner of directeur.

Wat ga je doen?
Iedere pedagogisch begeleider ondersteunt scholen en/of geeft er navorming. Elke begeleider heeft daarbij eigen talenten die worden benut, maar algemeen kunnen we stellen dat een pedagogisch begeleider wordt ingezet om:
• Teams te ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen;
Professionaliseringsinitiatieven te organiseren voor leraren en andere personeelsleden (pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, werkgroepen,…);
Innovaties te helpen realiseren in functie van schoolontwikkeling;
• Samen met collega’s netwerken te ontwikkelen, te ondersteunen en te organiseren;
• In team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium: syllabi, leerplannen, visieteksten, begeleidingsmateriaal, professionaliseringstrajecten, brochures, ….

Wat zijn je competenties?
• Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.
• Je coacht anderen met het oog op het ontwikkelen van competenties, probleemoplossende vaardigheden en zelfreflectie.
• Je brengt informatie en vaardigheden op een heldere wijze en met gepast gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen en werkvormen over.
• Je blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die onderhevig zijn aan veranderingen.
• Je bent zelfstandig en kan werken in een multidisciplinair team.
• Je bent leergierig en bereid om je permanent bij te scholen.
• Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.

Verder ben je bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG (huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) en naar stedelijke en gemeentelijke scholen.

Wat kan je van OVSG verwachten?
• Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanciënniteit.
• Je ontvangt een kosten -en verplaatsingsvergoeding.
• Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen.
• Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten.
• Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
• Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
• Je krijgt kansen tot permanente professionalisering.
• Je werkt samen met een enthousiast team.
• Je krijgt een voltijdse opdracht van 38 uur per week.
• Je behoudt de vakantieregeling vanuit het onderwijs. Bijkomend heb je nog 10 extra vrije dagen per schooljaar.

Voorwaarden
• Je bent een vastbenoemd of aangesteld personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs.
• Je krijgt van jouw bestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht.

Procedure
Stuur je kandidatuur uiterlijk op zondag 1 oktober 2023 naar personeel@ovsg.be. Vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert. Je kandidatuur omvat een motivatiebrief en een cv met vermelding van je stamboeknummer. Maak in je motivatiebrief duidelijk wat jouw voornaamste expertise is.

De kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. De mondelinge proef vindt plaats op woensdag 11 oktober 2023 in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel). Je zal een opdracht krijgen ter voorbereiding van deze proef.
In de week van 16 oktober 2023 brengen we je op de hoogte of je al dan niet wordt opgenomen in de kandidatenpool.

Nog vragen?
Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Peter De Langhe, coördinator pedagogische begeleiding secundair onderwijs, op het telefoonnummer 02 506 41 76 of via mail (peter.delanghe@ovsg.be).

Vragen over de selectieprocedure of de arbeidsvoorwaarden? Stel ze aan Kathleen Charliers,
stafmedewerker personeel & organisatie, op het nummer 02 506 50 82 of via mail
(kathleen.charliers@ovsg.be).

Bijlage(n) vacature: