Professor ‘Software Technologie’

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

1 – Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 – Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappenVakgroep Computerwetenschappen, op zoek naar een voltijds professor.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Software Technologie

 

Onderwijsopdracht:

 • De lesopdracht geassocieerd met een volledige aanstelling omvat algemene cursussen computerwetenschappen op bachelorniveau en gespecialiseerde, onderzoeksgerelateerde mastercursussen.
 • De gemiddelde lesopdracht na enkele jaren omvat 4 cursussen van 6 ECTS per jaar.
 • De concrete lijst van vakken zal met jou besproken worden, en is afhankelijk van jouw expertise en taalvaardigheden.
 • Ondersteuning door assistenten wordt geleverd door de vakgroep en/of onderzoeksgroep.

Onderzoeksopdracht:

 • Je zal onderzoek verrichten in het domein van “software technologie”. Dit omvat onder meer:
  • Programmeertechnologie (bvb taalontwerp, implementatie, systemen,…)
  • Software Engineering (bvb formele methoden, verificatie, ondersteuningshulpmiddelen, middleware,…)
  • Databanken (bvb architectuur, implementatie, optimisatie,…)
 • Het SOFT Lab ambieert alle aspecten van deze onderwerpenruimte af te dekken, met inbegrip van de fundamentele, de meer technologische alsook de heel toegepaste aspecten ervan. De onderzoekscultuur van SOFT is echter hoofdzakelijk artefact-gedreven en resulteert in tastbare bijdragen tot het onderzoek in systemen, databanken, programmeertalen, ontwikkelingstools en de formele fundamenten daarvan. Deze vacature dient geïnterpreteerd te worden binnen deze artefact-gedreven onderzoekscultuur van het labo.
 • Je dient het labo te versterken door onderzoek te verrichten dat gerelateerd maar complementair is aan de reeds bestaande onderzoeksactiviteitein.

Overige taken:

 • Je zal deel uitmaken van de managementstructuur van het Software Languages Lab en wordt in die hoedanigheid verwacht actief bij te dragen tot de operationale aspecten en de verdere uitbouw van het laboratorium.
 • Dit impliceert het begeleiden van bachelor- en masterproeven en het begeleiden van PhD studenten alsook het initiëren van nieuwe projecten en het aanvragen van onderzoeksfondsen.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden.

3 – Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een doctoraatsdiploma in Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen in het domein Computerwetenschappen op basis van een origineel proefschrift. Indien jouw basisopleiding niet in dit domein ligt, dien je een breed begrip ervan aan te tonen op basis van jouw ervaring.
 • Je moet een sterk academisch dossier kunnen voorleggen binnen jouw specifieke subdomein.
 • Je moet enige ervaring kunnen voorleggen in het begeleiden van doctoraatsstudenten en masterstudenten en onderzoeksmanagement.
 • Jouw dossier moet ook aantonen dat je potentieel hebt voor het lanceren en het verwerven van financiering voor nieuwe onderzoeksprojecten.
 • Je moet kunnen lesgeven in het Engels (meteen bij aanvang) en in het Nederlands (bij vaste aanstelling).
 • Kandidaten met een sterke interesse en/of reeds bewezen bijdragen tot security-gerelateerde subdomeinen zullen de voorkeur genieten.
 • Je dient een sterk onderzoekspalmares voor te kunnen leggen (publicaties, doctoraatsbegeleiding, fondsenwerving en voorlichting) dat in overeenstemming is met de fase waarin jouw carrière zich bevindt.
 • Kandidaten waarvan het projectportfolio het hele spectrum van financieringstypen bestrijkt (bvb toegepaste projecten, fundamentele projecten…) zullen voorkeur genieten boven kandidaten wier CV slechts één enkel type financiering beslaat.
 • Het Software Languages Lab is een erg collaboratieve omgeving. Alhoewel professoren hun eigen onderzoekslijnen en budgetten beheren worden de meeste resources (infrastructuur, assistenten, ruimte,…) op een informele basis gedeeld. Kandidaten die deze collaboratieve manier van werken onderschrijven genieten sterke voorkeur boven kandidaten die nadrukkelijk los van een groep wensen te staan.
 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

 

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht.

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

 

4 – Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als voltijds professor aan, met voorziene startdatum 01-10-2023.

 

 • Indien je wordt aangeworven in de graad van docent, gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel, nl. een aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 

 • Indien je wordt aangeworven in een andere graad, betreft dit een aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 – Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-03-2023:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. Wolfgang De Meuter via Wolfgang.De.Meuter@vub.be of 02/629.34.81.

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.